Συνολική διάρκεια 70 λεπτά.

Η ενορχήστρωση, εκτέλεση και παραγωγή του project "FRAMES"
έγινε με το πρόγραμμα CUBASE σε PC.