Ενα κομμάτι πολύ παλιό (2004) που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Ηλ. κιθάρα (solo) από τον Μάνο Μανουσέλη στο 2':22'' έως 3':08''.