Έγραψα αυτό το κομμάτι το 2010.
Κάποιες φορές χρειάζεται υπέρβαση και μεγάλη τρεχάλα.
Όλα τα όργανα είναι VST instruments σε υπολογιστή.