Έγραψα αυτό το κομμάτι το 2007.
Είναι το πιο σύντομο σε διάρκεια. Η ζωή είναι πολύ μικρή.
Όλα τα όργανα είναι VST instruments.