Ζωγραφική: Γιώργος Καραβοκύρης
Παρουσίαση + μουσική: Γιάννης Κύρης