Δημοσίευση στο "Popaganda" (24/11/2015) με τίτλο "The Lost & Found Greece"
Δημοσίευση στο "LIFO" (15/9/2015) με τίτλο "Όταν ο Σταμάτης Σπανουδάκης ήθελε να είναι στους Beatles"
Δημοσίευση στο "Giusurum" (10/9/2015) με τίτλο: "United Lovely Sounds LP out after 50 years !!"
Δημοσίευση στο "Δισκορυχείο" (25/7/2015) με τίτλο "Τhe ULS. Υπάρχει δίσκος, είναι αλήθεια !!!"
Δημοσίευση στο "Δισκορυχείο" (14/9/2015) με τίτλο "Τhe ULS. 50 χρόνια μετά."