Ζωγραφική: Βερονίκη Μεγαριώτη
VideoClip by Yannis Kyris